سرنوشت مملکتمان را به دست کسی بسپاریم تا به فرزندانمان مدیون نشویم ...


 
[http://www.aparat.com/v/FcJbW]