عذرخواهی یک معلم از دانش‌آموزان:

علم بهتر از ثروت نیست ...!


2e8t_123.jpg